Samarbejde mellem børnehaver / Cooperation between kindergartens / Kooperation zwischen Kindergärten

Globale børnehaver er et samarbejde mellem børnehaver i forskellige lande, hvor børnene i to børnehaver udveksler idéer, erfaringer og oplevelser via et digitalt online medie. Det kan være på Skype, hvis børnehaverne ligger i samme tidszone, eller via upload af billeder, tegninger og videoklip, som kan ses, når det passer i børnehaven.

— — —

In English

Global kindergartens is a collaboration between kindergartens in different countries, where the children in two kindergartens exchange ideas, experiences and experiences via a digital online medium. It can be on Skype, if the kindergartens are in the same time zone, or via uploading pictures, drawings and video clips, which can be viewed when it suits the kindergarten.

Auf Deutsch

Globale Kindergärten ist eine Zusammenarbeit zwischen Kindergärten in verschiedenen Ländern, bei der die Kinder in zwei Kindergärten Ideen, Erfahrungen und Erfahrungen über ein digitales Online-Medium austauschen. Das kann über Skype sein, wenn sich die Kindergärten in der gleichen Zeitzone befinden, oder über das Hochladen von Bildern, Zeichnungen und Videoclips, die angeschaut werden können, wenn es dem Kindergarten passt.