Tekster / Artikel

Her kan du finde forskellige tekster om det at være online i børnehaven, og om det at have kontakt med børn i andre lande.

Børnehaven er online!

En dansk historie om networking i fællesskaber.

En pamflet om det at være online i børnehaven, lavet i projektet Media Playing Communities (mPc)

— — —

Auf deutsch

Der Kindergarten ist online!

Hier finden Sie verschiedene Texte zum Thema Online im Kindergarten und zum Umgang mit Kindern in anderen Ländern.

Eine dänische Geschichte über das Networking in Communities.

Eine Broschüre über das Online-Sein im Kindergarten, erstellt im Projekt Media Playing Communities (mPc)