Tekster / Articles / Artikel

Her kan du finde forskellige tekster om det at være online i børnehaven, og om det at have kontakt med børn i andre lande.

Børnehaven er online!

En dansk historie om networking i fællesskaber.

En pamflet om det at være online i børnehaven, lavet i projektet Media Playing Communities (mPc)

— — —

In English

Here you can find various texts about being online in kindergarten and about having contact with children in other countries.

The kindergarten is online

A Danish story about networking in communities.

A pamphlet about being online in kindergarten, made in the Media Playing Communities (mPc) project

Auf Deutsch

Hier finden Sie verschiedene Texte zum Online-Sein im Kindergarten und zum Kontakt mit Kindern in anderen Ländern.

Der Kindergarten ist online!

Hier finden Sie verschiedene Texte zum Thema Online im Kindergarten und zum Umgang mit Kindern in anderen Ländern.

Eine dänische Geschichte über das Networking in Communities.

Eine Broschüre über das Online-Sein im Kindergarten, erstellt im Projekt Media Playing Communities (mPc)