Studerende skriver om kontakten til en førskole i Ghana / Studenten schreiben über den Kontakt mit einer Vorschule in Ghana

To grupper på pædagoguddannelsens valgmodul, Medier og digital kultur, deltog i to forskellige danske børnehaver, hvor de lavede introduktionsfilm og skyede med førskoler i Ghana.

Som led i valgfaget skal alle grupper på pædagoguddannelsen lave et mindre indlæg til en hjemmeside, hvor de beskriver aktiviteter de har lavet sammen med børn, og reflektere over den pædagogiske værdi af aktiviteten.

Den ene gruppe fokuserede i deres skriv på processen, hvor børn er med til at lave film om deres egen børnehave, mens den anden gruppe mere fokuserede på det at deltage i et projekt, hvor man får globale venskabsbørnehaver.

Læs de to indlæg her:

Medie og digital kultur – Børnehuset Lunden

Globale venskabs børnehaver

Auf deutsch

Zwei Gruppen des Wahlmoduls Medien und digitale Kultur des Bildungsmoduls nahmen an zwei verschiedenen dänischen Kindergärten teil, in denen sie Einführungsfilme drehten und mit Vorschulen in Ghana drehten.

Als Teil des Wahlkurses müssen alle Gruppen im Bildungsprogramm einen kleinen Beitrag zu einer Website leisten, auf der sie Aktivitäten beschreiben, die sie mit Kindern durchgeführt haben, und über den Bildungswert der Aktivität nachdenken.

Eine Gruppe konzentrierte sich in ihrem Schreiben auf den Prozess, bei dem Kinder helfen, Filme über ihren eigenen Kindergarten zu machen, während sich die andere Gruppe mehr auf die Teilnahme an einem Projekt konzentrierte, bei dem globale Kindergärten eine Rolle spielten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *